biologie emocí

Jak zvládat pocity úzkosti a deprese

E. Van Winkle, vedecká pracovnice
Milhauser Laboratories,
New York University School of Medicine
Adr  Murray Hill Satation, P.O. Box 893, New York, NY 10156 USA

" Nevydás-li toho, co v tobe jest,
   to, co v tobe jest, te zahubí."
                Evangelium sv.Tomáse
Paklize si osvojíte tuto jednoduchou biologii, svépomocná opatrení prijdou pak uz prirozenou cestou samy od sebe. Vsechny deti se rodí se zdravým vztekem, který je soucástí boje nebo únikové reakce. Kdyz s námi rodice spatne zacházejí anebo si nás dostatecne, i kdyz treba neúmyslne, nevsímají, obvykle nás prinutí, abychom tento nás zdravý vztek potlacili. Zádný rodic nemusí být perfektní, ale nám zas musí být dovoleno se nastvat. Potlacení hnevu totiz je skodlivejsí nez samotné
trauma. Dokonce i obycejná ukolébavka jako napr.: "...Hajej muj andílku, pravdepodobne taky museli potlacovat v detství svuj vztek, takze tuto kompenzaci zjevne potrebují. Neuvedomele formujeme vztahy príbuzenské závislosti, jez jsou prakticky odrazem vztahu z naseho detství, s cílem uvolnení nahromadeného potlacovaného vzteku a smutku. Mnozí z nás
hledali partnery, séfy a prátele, jez nám pripomínali nase rodice, ale v techto vztazích stastní nebyli.

Intoxikace mozku zpusobuje emocionální poruchy
Kdyz je vztek potlacován, toxická mnozství neuronových prenasecu v mozku ucpou nervové cesty, kde jsou ulozeny vzpomínky na nase rodice (*). Trauma z detství si uz nepamatujeme. Behem pravidelných detoxikacních krizí tyto toxiny, jez vlastne predstavují nahromadený potlacovaný vztek, najednou zaplaví jednotlivá neuronová spojení a vyvolají podrázdené nervové symptomy od lehkého pocitu úzkosti, pres vásen a posedlost az po nekontrolovatelné záchvaty zurivosti. A jelikoz nekterá spojení jsou ucpána víc, nekterá mín, k nekontrolovatelnosti dochází zjednodusene receno kontrolou temi nesprávnými neurony. Znamená to v praxi, ze vztek je namíren napr.proti nesprávné osobe, anebo smerován dovnitr jako pocit viny, v extrémních prípadech muze vyústit az v sebevrazedné myslenky. A jsou-li myslenky a city nesprávne rízeny, mohou se lehce stát blouznením nebo psychózou. Jenomze souhrn podrázdených nervových symptomu to je detoxikacní krize, která je vlastne lécivá. Symptomy jsou jakási stavidla, výpusti nahromadeného potlacovaného hnevu a paklize je presmerujeme proti tem, kterí s námi v minulosti opravdu spatne zacházeli, muze se otevrít takových stavidel víc a uzdravení se urychlí. Zlepsování psychické kondice je opakující se proces. Potreba podpurných prostredku, az závislost, neskoncí, dokud nebude u konce i detoxikacní proces, protoze, jak víme z homeopatie, detoxikacní krize prímo podminuje potrebu podpurných prostredku.

Samoterapie prinásí zlepsení
Behem setkání dospelých detí alkoholiku anebo behem experimentální terapie uvolnujeme a presmerováváme svuj nahromadený vztek tím, ze jej sdílíme se svými "spatnými" rodici anebo pestouny. Zlepsení psychického stavu muze být uspíseno, paklize behem techto seancí pocítíme nával podrázdených nervových symptomu jako signál narustajícího vzteku. Spíse nez bychom jej potlacili, je lepsí procítit strach, uznat jej jako ten prapuvodní vztek, uvolnit jej a presmerovat. Busení v hrudi behem rozhovoru s nejakou osobou je znakem potlacovaného vzteku vuci nasim rodicum. Ten muzeme uvolnit napr.mlácením do postele a rvaním na ne. Jenomze my neútocíme na ne, ale na smutek v jejich dusi. Kdyby se nám zdálo, ze rev by byl prílis hlasitým zpusobem uvolnení, muzeme zkusit hnev presmerovat tichou promluvou k rodicum ve své mysli. Hlasy nasich rodicu nám stále znejí v usích: "Mel by jsi se stydet." a "Ani mi nechod na oci." a to pomáhá. Dalsí príznaky, jez signalizují hromadení vzteku jsou neklid, neurotický strach, návaly náhlé úzkosti, neodbytné myslenky, bezúcelné chování, posedlost, paranoia a zást. To vsechno jsou príznaky detoxikacní krize a prílezitosti k uvolnení a presmerování vzteku. Procitte strach i ostatní príznaky, dostante se az k vzteku a presmerujte jej. Je velmi dulezité presmerovávat v duchu vztek prakticky
behem celého dne. Príznaky mohou být výrazem touhy po povzbuzujících prostredcích ci uz chemických anebo psychologických. Mohou být taky ale projevem pocitu viny, nízké sebeúcty anebo dokonce sebevrazedných myslenek; to v prípade, je-li hnev smerován dovnitr. Príznaky mohou být taky výsledkem mylne nasmerovaného vzteku, zurivosti anebo agresivního chování vuci nekomu, kdo je nevinný, anebo alespon cástecne nevinný.  Je-li vztek v momentální interakci mimorádne intenzivní, jeho velkou cást tvorí potlacovaný vztek z predchozího traumatu a mel by být presmerován na jeho skutecné puvodce. Je to potrebné udelat prostrednictvím prímých setkání anebo terapie a ne si jej vybíjet na
nekom jiném. Je mozné taky vybít cást mimorádne intenzivního vzteku libovolným zpusobem, treba mlácením do postele a zbylý "primerený" vztek pak ventilovat docela klidne. A není pritom vubec potrebné pamatovat si prozité trauma v detailech. Charakteristiky vzájemne si dost podobných, treba i zenského a muzského pohlaví, autorit coby puvodcu hnevu jsou
ulozeny v nervových spojeních a kdyz na ne budeme behem detoxikacní krize myslet, uspísí to zlepsení naseho psychického stavu a celý detoxikacní proces. Ty osoby mohou být príbuzní, séfové nebo jiné autority, ale i partneri nebo prátelé. Dokonce i crty samotného Boha jakozto otcovské instance jsou zakódovány mezi charakteristikami puvodcu hnevu z minulosti a to nás velmi lehce muze privést i k tomu, nastvat se na samotného Vsemohoucího. Jenomze pravý Buh nám pomáhá vylécit se.

Náladovost se muze jeste stupnovat, je to vsak jen stav docasný
Po stavech vzteku casto prichází dobrá nálada, která má silný a rychlý antidepresivní úcinek. Neznamená to vsak, ze daná osoba je definitivne v porádku. Dobrá nálada bývá casto vystrídána depresí nebo tzv. drogovým spánkem. Úlevu prinásí az dalsí detoxikacní krize. Je dulezité se vyrvat, nebo vyplakat a uvolnit pocity smutku, které v tomto období mohou být vskutku silné a trvat i celé mesíce. Bolení hlavy, pocení a horecky jsou v tomto období jevem docela obvyklým.

Pozáplavového stavu muze být dosazeno vcelku rychle
Tzv. pozáplavový stav nastává, je-li vetsina nahromadeného potlacovaného vzteku uvolnena. Není to nejaké rychlé uzdravení, pouze náhlé zbavení se úzkosti a deprese a konec náhlých zmen nálady. Po zverejnení podrobnejsího clánku na Internetu (**) ti, kterí presmerovali svuj vztek, dosáhli tohoto stavu po nekolika málo mesících. Tito tzv.pozáplavoví jedinci vykazovali charakteristiky naprosto normálních lidí (A.Janov ***). Jsou aktivní i kdyz dosti klidní, prátelstí i kdyz jsou rádi sami, jsou ochotní, nesmí se na ne vsak prílis tlacit, bývají zasmusilí, nejsou vsak v depresi a casto prozívají radostné chvilky. Navazují normální "zdravé" vztahy, nemají pocity bezduvodného nutkání a nejsou schopni zádného násilí vyjma sebeobrany. Jsou relaxovaní, lehce usínají a do drogového spánku uz neupadají. V práci jsou výkonní a volný cas chtejí trávit zábavnou formou. Zlepsuje se jim krátkodobá pamet a schopnost koncentrace. IQ casto prudce stoupá. Vzpomínky na detství se vracejí bez bolestivých emocí. Proces odpoustení je mimovolný a prichází prirozenou cestou, potom co napetí z nahromadeného zadrzovaného vzteku úplne pomine a do té doby napjaté vztahy k rodicum se casto stávají prátelskými. Vztek se omezuje na mírné formy a zahrnuje pouze soucasné vztahy, prestoze se tu a tam zamíchá starý vztek, protoze, jako po kazdé povodni, na dne vzdy zustane nejaký ten starý nános, který nejakou tu dobu prece jen vydrzí. To znamená, ze úsilí o kontrolu a presmerování starého vzteku by melo trvat tak asi rok. Je velmi dulezité procitovat vztek a reagovat chladne podle toho, jak si to situace vyzaduje, protoze toxické neurony stále mohou nase nervová spojení opet zablokovat a náladovost se objeví znovu.

Zlepsuje se i telesné zdraví
Toxikóza mozku zaprícinuje pravidelnou hyper- a hypostimulaci mozkového podvesku a nekterých dalsích kontrolních orgánu, címz vyvolává nekteré "vnejsí" nemoce. Jakmile je detoxikacní proces ukoncen, psychosomatické, nebo, lépe receno, neurogenní, poruchy odeznívají. Telesné zdraví se rapidne zlepsuje, protoze nervová spojení jsou cistá a nervový systém
muze delat svou kazdodenní detoxikacní práci. Paklize nedoslo k nezvratnému fyziologickému poskození, poruchy telesného zdraví mizí obzvláste pak, byly-li provedeny zmeny v oblasti stravovacích návyku. Lidi v pozáplavovém období obvykle odmítají nekvalitní stravu i podpurné prostredky a obvykle si najdou svou vlastní prirozenou cestu vetsinou k
cisté prírodní strave. Odmítání podpurných prostredku, rafinovaného cukru, bílého chleba a mlécných výrobku muze napomoci prevenci deprese a neuróz.

Zbavení se skodlivých návyku a subjektivní pocit zdraví jsou trvalé
Po období "pretrvávání nánosu z povodne" následuje období opetovného vybudování normálních citu. Závislost zmizela. Objevuje se udrzitelne dobrá nálada, která uz není tím prchavým zlepsením stavu tesne po detoxikacní krizi, ale skutecným osvobozením se od pocitu úzkosti a tísne. Cítíme se jako znovuzrozeni a chceme milovat a být milováni.

"Vydás-li to, co v tobe jest,
  tím, co vydás, spasen budes."
                Evangelium sv.Tomáse

Poznámka autorky
Podle spolecenských merítek jsem nebyla díte závislé, ale matka me casto nechávala v kolébce porádne se vyplakat a poslouchat rádení mého otce namírené ne na me, ale na matku, bratra a sestru.. Naucila jsem se potlacovat svuj oprávnený vztek snad az prílis brzy. Byla jsem prakticky autistické díte a kdyz mi bylo tak dvacet byla mi diagnostikována schizofrenie a zavreli me na ctyri roky do uzavreného oddelení psychiatrické kliniky. Strávila jsem hodne casu ve vypolstrované místnosti v zoufalém boji s tesnými remeny sverací kazajky nebo jsem smerovala svuj vztek dovnitr a myslenky na sebevrazdu se jen tak rojily. Jednou me elektrický sok nepripravil o vedomí a já cítila, jak mi proud prochází telem. Sílená bolest a hruza. Bylo to jako na elektrickém kresle, jenze jsem byla nazivu. Behem následujících 30 let jsem byla postupne umístována ve více jak dvaceti nemocnicích, mnohokrát rediagnostikována, byly mi snad podány vsechny léky, které jenom psychiatrie zná a prodelala celou radu tezkých závislostí. V 60-ti jsem byla opetovne rediagnostikována s váznou depresivní poruchou, maniakální
depresí a se symptomy Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci. Za celá ta éta jenom jedna jediná sestricka pochopila, co vlastne potrebuji. Jednou ke mne prisla do pokoje, kde jsem lezela prikurtována k luzku, uvolnila remeny a podala mi podnos od plastových talíru a rekla:"Moje milá a ted s tím trískni o zed." Kdybych si jen tenkrát dovedla predstavit na té zdi své rodice, mohla jsem se zacít dávat dokupy. Místo toho jsem chtela být dále zamcená v tech príserných spitálech. Nechápala jsem proc, ale tenkrát zapracovala fantazie a já opet byla uveznená ve své kolébce, jenomze ted jsem mela sanci si vztek na své rodice uz
konecne vybít. Jakmile jsem to pochopila a pouzila autosugesci, zacala jsem se velmi rychle zotavovat. A vbrzku taky dosáhla popovodnového stavu. Prostudujte si, prosím, tento clánek a napiste, jak dlouho to trvalo Vám.

Odkazy:
(*) Van Winkle, E. The toxic mind, the biology of mental illness and
violence, Medical Hypotheses 2000; 54:146-156
http://www.redirectingselftherapy.com

http://www.gocure.com
http://primal-page.com/toxicmnd.htm
 (***) Janov, A. The Anatomy of Mental Illness. London: Sphere Books Ltd., 1971

Upozornení: metody autosugesce jsou podávány formou rad, obsazených v 12-ti stupnovém programu a nejsou vhodné pro nezletilé deti a deti v péci svých rodicu bez jejich predchozího souhlasu. Jsou naprosto bezpecné, paklize je vztek presmerován a nebrání tomu nejaká závaznejsí onemocnení. Nemohu prebrat odpovednost za mozné spatné pochopení biologických koncepcí. Paklize budete techto metod uzívat, deláte tak na vlastní odpovednost. Metody rovnez neznamenají, ze by mela být prerusena probíhající terapie, nebo snad dokonce braní léku, predepsaných lékarem. Naopak mohou být
pouzívány paralelne.

Článek Biologie emocí a samoléčení depresí a záívislostí můze být vytistěn na jednom listu papíru. Klikněte na Biologie emocí a na Acrobat Reader a stáhněte volný Acrobat Reader, který je potřebný k načtení a tisku článku. Vytiskněte jednu stránku
ne jednu stranu papíru a druhou na druhou.
 


To view the support group archives (now inactive), click on:

depression-cause-cure

For more resources on Redirecting Self-Therapy, visit  www.gocure.comTranslation courtesy of Ladislav Valent, Ministry of Justice, The Czech Republic.


Translation courtesy of Ladislav Valent, Ministry of Justice, The Czech Republic.


Please register this site with search engines in your country. Make sure it is not already listed. Tanslate the following for a Title: Self help for anxiety and depression. You can give my name, Elnora Van Winkle and for email: vanwin1@juno.com